Điều Khoản - Dịch Vụ IST

Các điều kiện và điều khoản này nêu rõ mối quạn hệ giữa công ty với khách hàng. Khi sử dụng dịch vụ của công ty, quý khách đồng ý và chấp thuận với các điều này.


 • Công ty Dịch Vụ Di Trú và Du Học IST
 • Tầng 1, 14/46 Hill Street
 • CABRAMATTA NSW 2166
 • AUSTRALIA
 • Công ty Dịch Vụ Di Trú và Du Học IST
 • Tầng trệt, Tòa nhà HSC
 • 162b Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3
 • T.P. HỒ CHÍ MINH
 • VIỆT NAM
 •  

  Điều Khoản và Điều Kiện


  1 Điều Khoản Chung

 • 1.1 Chúng tôi không cam đoan sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ đang được quảng cáo, nhất là nhằm vào các ngày nghỉ lễ.
 • 1.2 Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện trên trang web.
 • 1.3 Quý vị không thể cho người khác dùng tên của quý khách để sử dụng dịch vụ của công ty.
 • 2 Không Hài Lòng Với Dịch Vụ

 • 2.1 Chúng tôi rất xem trọng ý kiến phản hồi của khách hàng. Nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ của công ty, khách hàng vui lòng cho chúng tôi biết vì sao không hài lòng về dịch vụ của công ty bằng cách cho biết:
 • 2.1.1 tại sao quý khách không hài lòng;
 • 2.1.2 ngày tháng của dịch vụ;
 • 2.1.3 thời gian quý khách không hài lòng;
 • 2.1.4 quý khách cho ý kiến để chúng tôi có thể giải quyết vấn đề để lấy lại niềm tin của quý khách;
 • 2.1.5 Xin vui lòng email hoặc điện thoại cho chúng tôi về điều này.
 • 3 Chính Sách Bảo Mật

 • 3.1 Công ty Dịch Vụ Di Trú và Du Học IST cam kết bảo mật thông tin riêng tư của quý khách khi quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • 3.2 Mục tiêu của công ty chúng tôi là cung cấp dịch vụ Di Trú, Đinh cư nước ngoài, Du Học và Du Lịch Úc. Để cung cấp các dịch vụ này, chúng tôi rất rõ ràng trong việc bảo mật thông tin riêng tư của quý khách.
 • Áp Dụng Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

 • 3.3 Chính sách bảo mật thông tin của Công ty Dịch Vụ Di Trú và Du Học IST áp dụng đối với các thông tin cá nhân được công ty chúng tôi thu thập được trong quá trình cung cấp dịch vụ cho quý khách. Chính sách này tuân theo Luật Riêng Tư Úc Châu Privacy Act 1988 (Cth).
 • Tiết Lộ Thông Tin

 • 3.4 Công ty Dịch Vụ Di Trú và Du Học IST chỉ có thể tiết lộ thông tin riêng tư của quý khách khi có lệnh của Bộ Di Trú, Lãnh Sự Quán và tòa án các nước sở tại mà quý khách hàng đang xin visa.
 • 3.5 Ngoài ra, Công ty Dịch Vụ Di Trú và Du Học IST sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin riêng tư nào mà không có sự đồng ý của khách hàng.
 • Tiếp Cận Thông Tin Cá Nhân

 • 3.6 Quý khách có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của mình do Công ty Dịch Vụ Di Trú và Du Học IST lưu giữ.
 • Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

 • 3.7 Công ty Dịch Vụ Di Trú và Du Học IST nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin riêng tư của quý khách và tránh mọi thất thoát do việc sử dụng sai các thông tin bảo mật hoặc mang tính chất riêng tư.
 • 3.8 Công ty khuyến khích quý khách bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình khi sử dụng các thiết bị thông tin điện tử.
 • Thu Thập Thông Tin Của Quý Khách

 • 3.9 Chúng tôi thu thập thông tin của quý khách nhằm:
 • 3.9.1 Làm tốt hồ sơ Định cư, đoàn tụ gia đình, Du học, Di Trú nhằm tăng cường khả năng đạt visa;
 • 3.9.2 Nộp hồ sơ xin visa lên Bộ Di Trú, Lãnh Sự Quán các nước sở tại;
 • 3.9.3 Nộp hồ sơ khiếu nại và khiếu kiện lê Tòa Án các nước sở tại;
 • 3.9.4 Lưu giữ giấy tờ theo quy định của pháp luật;
 • 3.9.5 Nghiên cứu thị trường và vạch ra kế hoạch tiếp thị tố hơn.
 • 4 Disclaimer

 • 4.1 Quý khách lưu ý Nội dung của trang web có thể có lỗi đánh máy hoặc thông tin sai sót. Nếu có xin quý khách vui lòng thông báo cho chúng tôi.
 • 4.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc các trang web khác sử dụng thông tin từ trang web của chúng tôi connection.
 • 4.3 Trang web của chúng tôi kết nối với các trang web khác. Quý khách đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự mất mát hoặc tổn hại của Nội dung của các trang web nói trên.
 • 5 Các Điều Khoản Khác

 • 5.1 Bất cứ dịch vụ nào miễn phí do chúng tôi cung cấp đồng nghĩa với việc quý khách và công ty chưa hề có mối quan hệ ràng buộc về hợp đồng và trách nhiệm.
 • 5.2 Nếu bất của điều khoản và điều kiện này không có hiệu lực hoặc không thể thực thi được do luật pháp nước sở tại quy định, các điều khoản này sẽ giảm đến mức độ tối đa để có thể có hiệu lực đối với nước sở tại để hợp đồng vẫn còn hiệu lực.
 • 5.3 Trong trường hợp có tranh chấp giữa khách hàng và công ty chúng tôi, quý khách đồng ý đàm phán trên cơ sở giải quyết tranh chấp theo hướng tốt nhất.
 • 5.4 Sự thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện này tuân theo luật nước Úc và sẽ không tuân theo luật Hợp đồng Quốc tế.
 • TƯ VẤN: Trường hợp khẩn liên hệ Viber, Zalo +61 406 888 639. Định cư Úc, Đầu tư Úc, Du Lịch Úc, Khiếu nại khiếu kiện Visa Úc